NARODENINOVÁ A MENINOVÁ
( RODINNÁ 50cm )


N
arodeninovú a Meninovú ( Rodinnú  50cm )  môže využiť majiteľ našej CLUB CARD, ak sa preukáže platným osobným dokladom a má v tom týždni prevzatia Narodeniny alebo Meniny pri téjto objednávke dostane od nás VÍNO alebo NEALKO ZADARMO