Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka
Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle: 042 46 333 88 v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 5 minút od objednania tovaru.

Platba
Platbu je možné zrealizovať osobne pri prevzatí tovaru pri dovoze a to hotovosťou.

Dodacie a obchodné podmienky
V prípade dodania objednaného tovaru na rozvoz , cena za rozvoz závisí od adresy doručenia. Rozvoz ani obal nie je spoplatnená. Kompletný cenník so zoznamom obcí doručenia našich jedál nájdete na našej internetovej stránke www.lietajucapizza.sk

Predávajúci sa zaväzuje
• dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe tel.objednávky zákazníka.
• adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – spravidla zóna 1 do 45-60 minút a zóna 2 do 75 -90 minút. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať), bude zákazník kontaktovaný personálom lietajúca pizza a bude mu ponúknutá alternatíva. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný rozvozcom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Kupujúci sa zaväzuje
Prevziať a zaplatiť za objednaný tovar !

Predávajúci nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom , zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom jedle.

Reklamačný poriadok
Reklamácie sú vybavované:
• Telefonicky denne počas otváracích hodín na tel. číslach 042 46 333 88
• Prostredníctvom rozvozcu lietajúca pizza
• Osobne po dohode na prevádzke

Záruka
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru
• Osobne alebo prostredníctvom rozvozcu lietajúca pizza

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
• Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti

Záver
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

  V Púchove , 15.5.2013