Všeobecné obchodné podmienky | Lietajúca Pizza Púchov

Máme otvorené
Zatvárame za 10 hodín a 3 minúty

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky – Lietajúca pizza

 • Prevádzkovateľom e-shopu je Kuchta v.o.s s prevádzkou Lietajúca pizza so sídlom J.Kráľa 1281/56, 020 01 Púchov, IČO: 36 301 710, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10013/R
 • Predávajúcim je Kuchta v.o.s s prevádzkou Lietajúca pizza so sídlom J.Kráľa 1281/56, 020 01 Púchov, IČO: 36 301 710, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10013/R
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope Lietajúca pizza je Kuchta v.o.s s prevádzkou Lietajúca pizza so sídlom J.Kráľa 1281/56, 020 01 Púchov, IČO: 36 301 710, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10013/R
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu ako aj telefonickej komunikácie.

       1.Objednávka

 • Objednanie telefonicky na čísle 042 46 333 88. alebo cez www.lietajucapizza.sk. Objednanie cez www.lietajucapizza.sk je možné bez prihlásenia alebo ako prihlásený zákazník, ktorý má svoje konto vytvorené zaregistrovaním na našom e-shope. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Objednávky sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle 042 46 333 88 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby, a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru. Po odoslaní väčšej objednávky online, môžeme potvrdenie overiť telefonicky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodaciu lehotu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktoré zákazník uviedol v objednávke. Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.
 • Posledné on-line objednávky prijímame najneskôr 30 minút pred skončením otváracích hodín.
 • Otváracie hodiny sú zverejnené na www.lietajucapizza.sk
 • V Piatok a Sobotu po 17:00 hod. prijímame objednávky len telefonicky.
 • Hmotnosti jedál sú uvádzané v hotovom stave.

  Cena

 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 • Platbu je možné zrealizovať osobne pri prevzatí tovaru pri rozvoze, a to hotovosťou alebo gastro lístkami.

  2.Dodacie a platobné podmienky

 • Pizzeria Lietajúca pizza je rozvozová firma, nie donášková služba.
 • Pri doručení Vás bude telefonicky kontaktovať náš kuriér z telefónneho čísla 0948 188 123.
 • V prípade dodania objednaného tovaru kuriérom Lietajúca pizza (ďalej len rozvozca) – cena za dovoz a obal sa neúčtuje je zadarmo.
 • Naši kuriéri Vám volajú na Vami uvedené telefónne čísla v dostatočnom predstihu, aby ste boli pripravení na prebratie objednávky z auta.

  Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 45min., až 1 hodinu a 30 min. Niekedy však nie je možné tento interval dodržať, najmä v čase od 17:00-20:00 hod., alebo ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, ako napríklad hustá mestská premávka, nepriazeň počasia a pod. V takýchto prípadoch môže dôjsť meškaniu, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok.

         Kupujúci sa zaväzuje:

 • Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

  3.Reklamačný poriadok

        Reklamácie sú vybavované:

 • Telefonicky denne počas otváracích hodín na tel. č. 042 46 333 88
 • Prostredníctvom rozvozcu Lietajúca pizza
 • Osobne po dohode na prevádzke.

         Záruka

 • Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní rozvozcom firmy nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia).

        Spôsob vrátenia tovaru

 • Osobne.
 • Prostredníctvom rozvozcu Lietajúca pizza

        Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti.
 • Pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

  Oslava 20 výročia.

 • Oslavujeme 20 rokov, a preto ku každej jednej pizze do konca roka 2019 dostanete nealkoholický nápoj značiek Coca-Cola 0,250ml zdarma. Podľa našich aktuálnych zásob môže byť ako darček použitý aj iný druh alebo značka nápoja. Vyobrazenie nápoja na obrázku bannera a v objednávkach je iba ilustračné. Zákazníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať akúkoľvek zľavu z ceny v prípade odmietnutia nápoja.
 • Vyhradzujeme si právo jednostrannej zmeny pravidiel oslava 20 výročia počas jej trvania, vrátane  zmeny doby jej  trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia apod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje vopred zverejniť na svojom webovom sídle www.lietajucapizza.sk. Firma Kuchta v.o.s nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody, a pod.

        Záver

 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 V Púchove, 18.3.2019


Doručenie pizze zvyčajne trvá od dokončenia a odoslania vašej obejdnávky
20
45
minút
20 rokov
Už viac ako 20 rokov pre vás pečieme tú najchutnejšiu pizzu
Akceptujeme tieto strávné lístky Akceptujeme tieto strávné lístky
Matador Toys
Táto stránka používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o používaní našich stránok sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.
Rozumiem